Artident

Debrecen dentare
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
  • Română

Colaboratorii

Dr. Szilágyi Zoltán, szájsebész, implantológus

Született Nagyváradon 1948-ban. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron kezdte, majd Marosvásárhelyen folytatta. 1972-ben sikeresen védte meg Diplomamunkáját. 1980-ig körzeti fogorvosi tevékenység közben 1978- Fog és Szájbetegségekből szakvizsga. 1980 és 1988 között Szolnokon a Hetényi Géza kórház majd a MÁV Kórház szájsebészeti osztályán szakorvosként majd 1985-től a szájsebészeti szakvizsga megszerzése után főorvosként tevékenykedik. 1988-tól a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogászati Klinikáján a szájsebészeti osztályon először tanársegéd majd egyetemi adjunktus mely minőségben jelenleg is dolgozik. Fogorvostan-hallgatók és szakorvosok képzésében vesz részt. Kutatási és szakterülete a fogak be és átültetése, fogászati implantáció. Hazai és nemzetközi kongresszusokon előadásokat tart. A Magyar Arc és Állcsontsebészeti Társaság, a Magyar Implantológiai Társaság aktív tagja.Debrecenben 1992 óta üzemeltet önálló  kétszékes, fogsebészeti műtővel ellátott magánrendelőt.

Dr. Hegedűs Ágnes, protetikus, konzerváló és gyermekfogszakorvos

1970-ben született Debrecenben. Középiskolai tanulmányai után 1995-ben Fogorvos doktori diplomát szerez a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, 1998-ban Fog és Szájbetegségek-ből tett szakvizsgát. 1995 után gyermekfogászati szakterületen dolgozik, 2005-ben gyermekfogászati szakvizsgát, majd protetika konzerváló szakorvosi vizsgát. 2000-től magánrendelőben is tevékenykedik, szakterülete a gyermekfogászat.

Morauszkiné Andriskó Szilvia, dentalhigiénikus

1983-ban végezte a műtősszakaszisztensi tanulmányait. 1990 óta dolgozik a Debreceni Klinika Arc- és Állcsontsebészeti Osztályán, mint főműtősnő. 1996-ban orosz nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsgát tett. 2001-ben fogászati szakaszisztensi oklevelet szerzett. 2003-ban klinikai fogászati higiénikus oklevelet szerzett.